Cenník

Deti od 1-18 rokov
Vstup – 1hod. 2,20 €
Vstup – 1,5hod 3,00 €
Vstup – 2hod. 3,50 €
Každá ďalšia načatá hodina 1,00 €
Celodenný vstup 5,90 €
Deti do 1 roka
Zdarma
Dospelí
Zdarma
Permanentky
Permanentka na 10 vstupov 24,90€ (vstupy sú dvojhodinové a jeden vstup vychádza na 2,49€)
Permanentka na 5 vstupov 14,90€ (vstupy sú dvojhodinové a jeden vstup vychádza na 2,98€)
Pre väčšie skupiny (školy, škôlky, rôzne kolektívy) ceny prispôsobíme individuálne.

Kontaktujte nás na 0911 597 766 alebo na info@happylandbardejov.sk.