Kontaktovať nás môžete na

t.č. 0911 597 766 alebo mailom na info@happylandbardejov.sk

Prevádzkovateľom detského zábavného centra HAPPYLAND je:
HAPPYLAND s.r.o.
Hurbanova 652/2
IČO: 46393862
DIČ: 2023368545
Zodpovedný vedúci: Mgr. Mária Kollárová