Prevádzkový poriadok detského zábavného centra HAPPYLAND

 1. Prevádzka HAPPYLAND je otvorená denne od 10.00 do 19.00hod,
  Prípadné zmeny v otváracej dobe budú uvedené v predstihu na vstupných dverách a na stránke www.happylandbardejov.sk
 2. Všetci návštevníci sú povinní oboznámiť sa pred vstupom na ihrisko s pravidlami, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku. Vstupom do HAPPYLANDU návštevníci súhlasia s týmto prevádzkovým poriadkom a zároveň je tento prevádzkový poriadok a pravidlá pre všetkých návštevníkov záväzný.
 3. Všetky deti musia byť sprevádzané osobou staršou ako 18 rokov, ktorá je za dieťa plne zodpovedná počas celého pobytu na ihrisku.
 4. Vstup na ihrisko je pre deti spoplatnený (cenník), sprievod dieťaťa za vstup neplatí.
 5. Na ihrisku je prísne zakázané:
  • konzumovať akékoľvek jedlo
  • šplhať sa po ochrannej sieti na atrakciách
  • liezť po šmýkačkách v protismere
  • vešať sa na basketbalový kôš v trampolíne
  • mať pri sebe ostré predmety, šály, šatky, retiazky alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie
  • agresívne hranie, hádzanie hračiek o zem alebo na iné osoby
  • brať na ihrisko vlastné hračky.
 6. Pre deti je odporúčané vstupovať na ihrisko v tričku s dlhým rukávom, dlhými nohavicami a hlavne iba v ponožkách!
 7. Malý detský kútik je určený výhradne pre najmenšie detičky vo veku 0-3rokov.
 8. Veľké ihrisko je určené pre deti vo veku 4-13 rokov.
 9. Šliapacie motokáry sú vhodné pre deti od 4 rokov a pre maximálnu nosnosť 50 kg.
 10. Vstup na trampolínu je dovolený maximálne 5 osobám naraz.
 11. Sprievod môže vstupovať na ihrisko s dieťaťom, avšak na vlastné riziko, keďže atrakcie sú navrhnuté pre deti do 13 rokov alebo váhy 100 kg.
 12. Prevádzkovateľ ihriska nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví alebo majetku osôb zdržiavajúcich sa v areáli HAPPYLANDU.
 13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, zamedziť vstupu osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené pochybnosti o konaní a správaní sa v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom ( nedostatočná hygiena, agresívne správanie, sú pod vplyvom omamných látok – alkohol, drogy)
 14. Zákaz vstupu akýmkoľvek zvieratkám (psy, mačky...)
 15. V priestore kaviarne je zakázané konzumovať jedlo a pitie, ktoré nebolo zakúpené v kaviarni HAPPYLANDU.
 16. V celom areáli HAPPYLANDU je prísne zakázané fajčiť a piť alkoholické nápoje.
 17. Fotografovanie a kamerovanie na profesionálne účely je povolený iba s predchádzajúcim súhlasom majiteľa prevádzky.
 18. Za akékoľvek porušenie prevádzkového poriadku môže byť dieťa ale aj sprievod vykázaný z priestorov HAPPYLANDU a to bez náhrady zaplateného vstupného.
 19. V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku prevádzky je návštevník povinný uhradiť škodu na mieste v plnom rozsahu.
 20. Personál HAPPYLANDU je označený odevom s logom ihriska a je vyškolený v prípade núdze. Dbajte preto na pokyny personálu a na informácie na tabuliach.